Inloggen

Klachten

Klachten kunt u per post, email of telefonisch aan ons doorgeven. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Klachten kunnen uiterlijk een jaar na het moment van handelen of nalaten van NIBC worden ingediend. Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld.

U kunt uw klacht sturen naar klachten@nibc.nl.

NIBC Bank N.V.
t.a.v. Klachtencommissie NIBC Vastgoed Hypotheek
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich schriftelijk wenden tot de complaints commission van NIBC Bank N.V..

NIBC Bank N.V.
t.a.v. de Complaints Commission
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

Indien de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op u van toepassing is en het doorlopen van de klachtenprocedure niet tot een voor u aanvaardbaar resultaat heeft geleid of als wij niet binnen acht weken op uw klacht hebben gereageerd, kunt u er voor kiezen om binnen drie maanden uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Via onderstaande link wordt u verwezen naar de website van het Kifid, waar u meer informatie kunt vinden over het Kifid en over welke klachten aan het Kifid kunnen worden voorgelegd: https://www.kifid.nl/

Indien u uw klacht niet wilt of kunt voorleggen aan het Kifid, kunt u ook naar de bevoegde Nederlandse rechter.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht