Inloggen

Wet betaalbare huur: bron van controverses, maar ook van nieuwe kansen

De kogel is door de kerk: de Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet betaalbare huur, waarmee de invoering van de middenhuurregeling een stap dichterbij is gekomen. Daarmee heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een slag gewonnen. Het is maar de vraag of met de wet bereikt wordt wat hij ermee beoogt: huren weer betaalbaar maken en meer middenhuurwoningen te creëren.

De belangenorganisatie voor particuliere verhuurders Vastgoedbelang is het duidelijk oneens met de beslissing. En vindt het een schande dat de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd, ondanks kritiek van de Raad van State en vele deskundigen. Vastgoedbelang noemt het wetsvoorstel “niet legitiem en (is) daarmee in strijd met het Europeesrechtelijke eigendomsrecht.”

Contraproductief
En of de wet een efficiënt middel wordt om het beoogde doel te bereiken staat nog te bezien. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat het huuraanbod juist zal afnemen, doordat zowel particuliere als institutionele huizenbezitters hun huurwoningen massaal gaan verkopen vanwege het afgenomen rendement. Terwijl de uitpondwoningen vaak te duur zijn voor starters en middeninkomens. Tevens zal de bereidheid om te investeren in de middenhuurmarkt afnemen, eveneens vanwege het feit dat er geen fatsoenlijk rendement meer te behalen is. Niet alleen vanuit de vastgoedwereld is er veel kritiek op de wet, maar ook vanuit de politiek. Zo stelde VVD kamerlid De Groot in de aanloop naar de stemming: “De onderbouwing van de wet rammelt aan alle kanten. De minister is losgezongen van de realiteit over wat de huurwet in de praktijk gaat doen.” (…). “De al kleine middenhuursector zal nog verder krimpen. Dat alle partijen hier overheen stappen, vind ik weerzinwekkend. Mensen met kennis van zaken zeggen allemaal over deze wet: doe het niet.”

Verkopen, verduurzamen of aanhouden?
Maar goed, de wet is aangenomen door de Tweede Kamer en wordt wellicht ook door de Eerste Kamer heen geloodst. Waardoor de vraag voor beleggers in residentieel vastgoed de komende tijd wordt (als ze ‘m al niet hebben beantwoord en al aan het uitponden zijn geslagen): wat ga ik met mijn beleggingspanden doen? Verkopen, verduurzamen of aanhouden? Met name verduurzamen is een interessante optie, want sinds de invoering van de WOZ-cap is er eigenlijk maar één manier om aan meer WWS-punten te komen, namelijk door de woning energiezuiniger te maken. En ook het amendement van GL-PVDA op de Wet betaalbare huur vormt een extra stimulans om te verduurzamen. Donderdagmiddag zijn voorafgaande aan de stemming over de Wet betaalbare huur nog een reeks amendementen en moties aangenomen. Zo krijgen lage energielabels fors veel meer puntenaftrek dan in het voorstel van De Jonge het geval was.

Duurzaamheidslening
NIBC Vastgoed Hypotheek speelde al eerder in op het verduurzamen van de woningportefeuille van bestaande en nieuwe klanten met de introductie van de duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen energiebesparende maatregelen of aanpassingen aan onderpanden worden gefinancierd.
Deze lening vormt de perfecte aanvulling op andere producten zoals de bouwfinanciering en de projectfinanciering, waarmee NIBC onderstreept dat ze haar 75-jarige ervaring als Nederlandse bank graag inzet voor de stimulering van de woningmarkt en de verduurzaming daarvan. Dankzij de duurzaamheidslening kunnen beleggers in residentieel vastgoed inspelen op de nieuwe situatie, hoe vervelend deze dan ook is. Zo krijgen energiezuinige woningen extra punten in het nieuwe woningwaarderingsstelsel en woningen met een ongunstig energielabel juist minpunten.

Waardevermeerdering
Daarnaast draagt verduurzaming bij aan de waardevermeerdering van het vastgoed. Een woning met label C brengt gemiddeld maar liefst 11,6% meer op dan een woning met energielabel G. Ook blijkt dat de directe waardestijging van woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. Het investeren in verduurzaming is daarom niet alleen een besparing op energiekosten, maar ook een investering in de waarde van het huis. En wellicht blijft of komt een woning door het betere energielabel in de vrije sector.

Tot slot
Amer Jagesar, één van de oprichters van NIBC Vastgoed Hypotheek: “Onze duurzaamheidslening helpt beleggers om hun woningen te verduurzamen en daarmee naar een beter energielabel te brengen. Niet alleen omdat ze dan beter verhuurbaar zijn, maar wellicht ook in de vrije sector kunnen blijven/terecht komen.”

Vragen over Vastgoed Hypotheek?

Wij geven u graag meer informatie en uitleg betreft het investeren in vastgoed.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht