Inloggen E-adviseur
Laptop Telefoon Koffie
Hypotheken 03 jul. 2023 00:00 CEST

Nieuwe hypotheekgids NIBC juli 2023

NIBC heeft een verbeterde hypotheekgids. We hebben deze zorgvuldig herzien en op meerdere punten verbeterd, met als doel om het voor u nog begrijpelijker te maken. Daarnaast hebben we ook een specifieke aanpassing doorgevoerd voor kort zelfstandigen (minder dan 36 maanden actief) voor aanvragen zonder NHG.

Met het oog op een veilige en verantwoorde financiering hebben we ons acceptatiebeleid op één belangrijk punt aangepast. Voor niet-NHG aanvragen van kort zelfstandigen wordt het toetsinkomen nu vastgesteld op 90% en wordt deze berekening uitgevoerd door een rekenexpert.

Het is belangrijk om te vermelden dat alle overige voorwaarden ongewijzigd blijven. Hieronder vallen onder andere:

  • We volgen alle toetsnormen van NHG, zowel voor aanvragen met NHG als voor aanvragen zonder NHG.
  • Voor NHG-aanvragen, bij kort zelfstandigen, rekenen we geen opslag van 0,3% en gebruiken we 100% van het door de rekenexpert berekende inkomen uit de IKV.
  • Voor aanvragen zonder NHG is een aflossingsvrij deel van 50% van de marktwaarde mogelijk.
  • We bieden een hypotheekmogelijkheid voor zelfstandigen vanaf 12 maanden na inschrijfdatum bij de KVK.
  • Een gratis bankgarantie is beschikbaar.
  • Een Desktop Taxatie is ook mogelijk voor kort zelfstandigen.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht