Inloggen E-adviseur
#006

Nieuwsbrief werkgevers­verklaring

NIBC wil voortdurend de dienstverlening verbeteren, maar kan dat niet zonder hulp van het intermediair. Om het aanvraagproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en de doorlooptijden kort te houden, is het belangrijk om de documenten in één keer goed aan te leveren. Vandaag zoomen we in op een document dat in bijna elk dossier nodig is, maar ook het vaakst wordt afgekeurd: de werkgeversverklaring.

Nieuw model werkgevers­verklaring

Per 1 november heeft NHG een nieuw model werkgeversverklaring gepubliceerd. Het is verplicht om dit nieuwe model voor NHG leningen met een bindend aanbod op of na 1 januari 2024 te gebruiken.

Het gaat hierbij om de volgende veranderingen: 

Definitie voetnoot 4 is gewijzigd;

  • Oud: Indien structureel sprake is van onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk: het bedrag over de laatste 12 maanden.
  • Nieuw: Als het inkomensonderdeel gebruikelijk is in de bedrijfstak en dat het inkomen naar de toekomst ook te verwachten is: het bedrag over de laatste 12 maanden.

Flexibel budget
Op de vernieuwde werkgeversverklaring is het mogelijk voor de werkgever om een flexibel budget uit te splitsen. Indien er sprake is van een vrij besteedbaar en alleen geldelijk uitgekeerd bedrag, kan dit meegenomen worden in het toetsinkomen.

Tips werkgevers­verklaring aanleveren

Hoewel u de werkgeversverklaring zelf niet invult, is het wel belangrijk om deze goed te controleren (in combinatie met de salarisstrook) voor u hem instuurt om te laten beoordelen. Dit zijn de meest voorkomende redenen om een werkgeversverklaring opnieuw op te moeten vragen:

  1. De bewaartermijn is verlopen. Controleer of datum ondertekening is ingevuld en of deze op het moment van beoordelen nog (lang genoeg) geldig is (maximaal 3 maanden na ondertekening);
  2. De werkgeversverklaring is nog bewerkbaar, let erop dat deze op de juiste manier (in PDF-format) is opgeslagen;
  3. Het document is niet goed leesbaar;
  4. Er is geen vinkje gezet bij de proeftijd, of er is niet aangegeven dat deze is afgelopen;
  5. Is de klant in vaste dienst of is er sprake van intentie? Als er sprake is van intentie, graag controleren of alles bij het onderdeel ‘verklaring voortzetting dienstverband’ is ingevuld. De extra handtekening van de ondertekenaar wordt hier vaak vergeten evenals het vinkje over de gewijzigde arbeidsvoorwaarden;
  6. Het salaris is niet juist ingevuld (bruto jaarsalaris) of is niet herleidbaar op de salarisstrook;
  7. Er zijn geen voetnoten ingevuld als er sprake is van verschillende salariscomponenten. Als er sprake is van ORT/overwerk of andere variabel inkomen dat niet zichtbaar is op de salarisstrook, stuur dan meteen de aanvullende documenten mee waar dit uit blijkt;
  8. Er is een verkeerd/oud model werkgeversverklaring gebruikt (NHG 2021 of 2023 zijn correct). Let op: vanaf 1-1-2024 moet het nieuwe model NHG 2024 gebruikt worden!
#024

Duaal toetsen NHG normen 2023/2024

Vanaf dinsdag 28 november is het mogelijk om duaal te toetsen conform de NHG Voorwaarden en Normen 2023 of 2024. Bij aanvragen voor 2024 geldt dat de bindende overeenkomst pas na 1 januari 2024 kan worden uitgebracht.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht