Inloggen E-adviseur

Casus: starter bij de
politie

Simple Text Blok Helden Pagina
  • Man (28 jaar) en vrouw (25 jaar) kopen hun eerste woning voor €350.000,-
  • Aankoopprijs woning: 442.500
  • Getaxeerde marktwaarde: onbekend
  • Inkomstenbronnen:Loondienst zonder intentie + loondienst vast
  • Jaarsalaris man is: 41.472
  • Jaarsalaris vrouw is: 54.105
  • De gevraagde hypotheek is €350.000,- volledig annuïtair (rente 3,91%).

Probleem

Meneer heeft recent zijn politieopleiding afgerond, Vanaf 31-10-2023 is hij begonnen als politieagent op basis van een tijdelijk contract, zonder een 'harde' intentieverklaring. Het behandelen als flexwerker op basis van het gemiddelde van de laatste 3 jaar is geen optie, gezien het feit dat meneer pas net begonnen is met werken. Mevrouw een vaste baan bij TNO als Scientist Innovator sinds 01-02-2023.

Oplossing NIBC: de hypotheek voor helden

Gelukkig bood NIBC uitkomst met de 'hypotheek voor helden'. Dit unieke product is er speciaal voor mensen in de vitale sector die werken op basis van een tijdelijk contract.

Ondanks het ontbreken van een ‘harde’ intentieverklaring is NIBC bereid om het inkomen op de werkgeversverklaring aan te houden als toetsinkomen. Dit op basis van het toekomstperspectief wat meneer heeft als beginnend politieagent op basis zijn behaalde diploma. Daarnaast staan beide aanvragers aan het begin van hun loopbaan en gezien de opleidingen van beide aanvragers is het zeer aannemelijk dat het huidige inkomen een bestendig inkomen is en in de nabije toekomst nog stijgt.

Conclusie

Door niet alleen naar de geldende acceptatiekaders te kijken, maar ook naar het toekomstperspectief van meneer en mevrouw, heeft NIBC hen in staat gesteld om toch hun eerste huis aan te kopen, ondanks de onzekerheden rondom het tijdelijke dienstverband van meneer als trainee.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht