Inloggen E-adviseur

Nieuwsbrief ondernemers

In deze nieuwsbrief meer over de mogelijkheden voor ondernemers, even sparren met de hypotheekdesk van NIBC, verduidelijking van energielabels en de nieuwe NHG werkgeversverklaring.

NIBC hypotheken bank blauw

Een hypotheek vanaf 1 jaar ondernemen

Al vanaf 1 jaar ondernemen is een NIBC en NIBC Extra Hypotheek mogelijk! Hiervoor hebben we wel een een inkomensverklaring (IKV) nodig voor zowel NHG en niet-NHG aanvragen. Een IKV kun je laten opmaken bij Pentrax, Raadhuys, Overviewz en Zakelijk Inkomen voor NHG en niet-NHG aanvragen en bij VIIZ uitsluitend voor niet-NHG aanvragen.

Inkomen uit loondienst meetellen voor ondernemers

Wanneer een ondernemer minder dan 3 jaar zelfstandig is, kan het inkomen uit loondienst worden gebruikt om de periode van 36 maanden aan te vullen. Hierbij is het van belang dat de ondernemer gedurende minimaal 12 maanden actief is.

1-2-3 methode bij startende ondernemers

Voor ondernemers in hun opstartjaren, waarin kosten hoog zijn en resultaten nog niet optimaal, hanteren wij een specifieke berekeningsmethode voor het toetsinkomen. De winst in het eerste (oudste) jaar telt één keer mee, de winst in het tweede jaar twee keer, en de winst in het derde (meest recente) jaar drie keer. Het totaal wordt gedeeld door zes, waardoor het meest recente jaar zwaarder weegt. Dit kan resulteren in een gunstiger toetsinkomen.

De 1-2-3 methode is een uitzondering op het standaardbeleid van NIBC voor niet-NHG aanvragen en vergt een grondige evaluatie. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de rekenexpert om een Inkomensverklaring Ondernemer (IKV) af te geven en vereist de aanvraag de goedkeuring van de hypotheekdesk.

Casper Franken

Even sparren met de Hypotheekdesk?

Heeft u een ingewikkelde klantsituatie, een vraag of wilt u sparren met een expert? Neem dan contact op met de Hypotheekdesk. U kunt ze dagelijks tussen 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur bereiken via 070 342 5000 of hypotheken@nibc.com.

Verduidelijking energielabels: nieuwe richtlijnen bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw gaan we nu altijd uit van het voorlopige energielabel, zoals voorgeschreven door de TRHK. Volgens de NVB kan, als de woning voldoet aan bouwbesluit 2021, standaard energielabel A+++ worden toegekend. Dit wordt waarschijnlijk verder verduidelijkt in een toekomstige TRHK-versie.
Lees meer

Nieuwe NHG werkgeversverklaring beschikbaar vanaf 1 maart 2024

Voor aanvragen met een bindende overeenkomst vanaf 1 maart 2024 is er een nieuwe NHG werkgeversverklaring beschikbaar. De aanpassing betreft de mogelijkheid om flexibel budget als inkomen in te vullen, wat sinds 1 januari 2024 is toegestaan om mee te tellen in het toetsinkomen.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht