I. Uw rekeningnummer

Rekeningnummer van de rekening waar de wijzigingen over gaat.

II. Uw gegevens

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Vul het bij ons bekende e-mailadres in.

Waaruit is uw inkomen afkomstig?


Rekeninghouder 1

Rekeninghouder 2Wat is uw (gezamenlijk) bruto jaarinkomen?

(1 antwoord mogelijk)

III. Gebruik van de spaarrekening

Welk bedrag verwacht u ongeveer jaarlijks bij NIBC Direct te sparen / storten?

(1 antwoord mogelijk)


Hoe vaak verwacht u geld te storten op uw spaarrekening?

(1 antwoord mogelijk)


Wisselt u weleens van spaarbank (om bijvoorbeeld een hogere rente te ontvangen)? En verwacht u hierdoor één of meer (grotere) stortingen in een korte periode bij ons te doen?

(1 antwoord mogelijk)Hoe komt u aan het geld op uw spaarrekening of de aflossing op uw hypotheek?

(meerdere antwoorden mogelijk)

IV. Vragen over uw vermogen

Geen vermogen Minder dan 25.000 euro Tussen 25.000 en 125.000 euro Tussen 125.000 en 250.000 euro Tussen 250.000 en 500.000 euro Meer dan 500.000 euro
Totale vermogen:

Let op: In het geval van vastgoed (eigen woning of ander vastgoed) houdt u rekening met het netto vermogen. Dus vermogen na aftrek van een hypotheeklening.


Hoe bent u aan uw vermogen gekomen?

(meerdere antwoorden mogelijk)


Bijlage(n) uploaden