Inloggen

Transparant in wat we kunnen, transparant in wat we aanbieden

Er lijkt de afgelopen jaren sprake te zijn van een soort financieel-economische mindfulness. Maar wat in het persoonlijke zo positief is, je focussen op het hier en nu, is ondernemers-wise gesproken juist niet zo slim. Daar loont het juist, vaak ook letterlijk, iets meer te focussen op de langere termijn. De 75-jarige NIBC kijkt van nature al verder dan het moment. Vandaar ook de introductie van de duurzaamheidslening eind vorig jaar.

Amer Jagesar, Sander Vis en Arthur de Roode van NIBC vertellen meer over dit bijzondere product dat vastgoedbeleggers kunnen inzetten om hun woningportefeuille te verduurzamen en gaan wat dieper in op de context van dit nieuwe product. Een product dat lijkt aan te slaan, want de markt heeft enthousiast gereageerd en inmiddels zijn de eerste leningen afgesloten.

Positief
Om te beginnen laten ze hun licht schijnen over de huidige marktomstandigheden. Omstandigheden waarin het licht aan het eind van de tunnel in zicht lijkt. Amer Jagesar: “Het sentiment is nu eindelijk weer positiever geworden. Ondanks de nog onzekere uitkomst van de politiek over onder andere de huurregulering en de veranderde fiscaliteit met betrekking tot box 3. De rentes zijn lager, de inflatie is aan het afnemen en de vraag naar (huur)woningen is onverminderd hoog. Zo zou je de situatie van het moment in het kort kunnen schetsen.” De introductie van de duurzaamheidslening kwam dan, al dan niet toevallig, ook op een strategisch goed moment. Arthur de Roode: “De Nederlandse woningvoorraad zal hoe dan ook in de komende decennia verduurzaamd moeten worden. 2030 komt op ons af. Met dit product kunnen we daaraan bijdragen, en kunnen we de vastgoedbelegger helpen een slag te maken naar meer courant, duurzaam vastgoed. Iets wat niet alleen plezierig is voor het milieu en voor de huurder die daardoor profiteert van meer wooncomfort, maar ook voor de belegger die zijn vastgoed in waarde ziet stijgen.”

Waardestijging
Want wat blijkt? Een woning met label C brengt gemiddeld maar liefst 11,6% meer op dan een woning met energielabel G. Ook blijkt dat de directe waardestijging van woningen door verduurzaming kan oplopen tot de helft van de investeringskosten. En hoe beter het energielabel, hoe makkelijker te verhuren in de vrije sector. Sander Vis: “Wij bieden met deze duurzaamheidslening een goed alternatief voor de grootbanken die zich vooral lijken te concentreren op energielabels A en B. Wij pitchen op verbetering, hoe dan ook. Dat kan ook van energielabel G naar C zijn. Met als doel een gezonde portefeuille. Met dit product illustreert NIBC dat ze een consistent financieringsbeleid voert. Transparant in wat we kunnen, transparant in wat we aanbieden. Maar wat verwacht je anders van een onderneming die al 75 actief is in Nederland en meedenkt met de klant!”

Bouwfinanciering
Met de duurzaamheidslening onderstreept NIBC dat ze haar 75-jarige ervaring als Nederlandse bank graag inzet voor de stimulering van de woningmarkt en de verduurzaming daarvan. Voor dat laatste kan overigens ook de bouwfinanciering worden ingezet, benadrukt Arthur de Roode. “Met de duurzaamheidslening hebben we als het ware een eenvoudige variant in de markt gezet van onze bouwfinanciering. Een variant die ze makkelijk kunnen krijgen en die ze, uiteindelijk, bijna niks kost. Want er is, bijvoorbeeld, onder bepaalde voorwaarden geen nieuw taxatierapport nodig.”

Meedenken met de klant
De duurzaamheidslening van NIBC vormt voor de woningbelegger een ideaal instrument om verduurzaming makkelijker te maken, zo vertelt Amer Jagesar, één van de oprichters van NIBC Vastgoed Hypotheek: “Onze duurzaamheidslening helpt beleggers om hun woningen te verduurzamen en daarmee naar een beter energielabel te brengen. Niet alleen omdat ze dan beter verhuurbaar zijn, maar wellicht ook in de vrije sector kunnen blijven/terecht komen. Wij blijven ook in de wat lastigere tijden, zoals de huidige, graag meedenken met de klant. En blijven oplossingen bieden.” Waar collega Sander Vis aan toevoegt: “Daar hebben we ook het juiste apparaat voor. Met een team enthousiaste, ervaren mensen. Dat is prettig schakelen voor de klant die kan rekenen op de nodige expertise en de nodige flexibiliteit die bij andere partijen vaak ontbreekt.”


Duurzaamheidslening
De duurzaamheidslening is bedoeld om het voor de woningbelegger eenvoudiger te maken om te verduurzamen. Met deze lening kunnen energiebesparende maatregelen of aanpassingen aan onderpanden worden gefinancierd. Om het de klant daarbij zo makkelijk mogelijk te maken, kan deze daarbij gebruik maken van het klantportaal of de aanvraag doen via zijn intermediair. Bij leningen tot 15.000 euro per onderpand (het maximale leenbedrag is 25.000 euro per onderpand) is er zelfs geen nieuw taxatierapport vereist als de LTV lager blijft dan 75%. Hoewel NIBC zich met de duurzaamheidslening in eerste instantie richt op bestaande klanten, kunnen ook nieuwe klanten ervan profiteren als ze een nieuwe financieringsaanvraag doen. Eén van de achterliggende gedachtes bij de duurzaamheidslening is dat het energielabel een steeds grotere rol gaat spelen bij de verhuur. Zo krijgen energiezuinige woningen extra punten in het nieuwe woningwaarderingsstelsel en woningen met een ongunstig energielabel juist minpunten. Ook de energiecrisis heeft ervoor gezorgd dat potentiële huurders en kopers kritischer zijn gaan kijken naar de energiezuinigheid. Waardoor woningen met een gunstig energielabel sneller verhuurd of verkocht zullen worden en tegen een betere prijs.

Maak een afspraak met een van onze vastgoed experts

Wij geven u graag meer informatie en uitleg betreft het investeren in vastgoed.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht