Inloggen

Klachtenprocedure

NIBC streeft naar maximale klanttevredenheid. Indien je onverhoopt niet tevreden bent over onze dienstverlening of producten horen wij dit graag!


Klacht insturen
Middels onderstaand formulier kun je een klacht indienen. 

Wij streven ernaar om jouw klacht binnen 5 werkdagen te behandelen. Voor een zorgvuldige oordeelsvorming vindt behandeling van de klacht door verschillende medewerkers plaats. Elke klacht wordt objectief en onpartijdig behandeld.Kifid
NIBC is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Als je meent dat de afhandeling van jouw klacht hiertoe aanleiding geeft, kan je de klacht tot uiterlijk drie maanden na behandeling door NIBC voorleggen aan het Kifid. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website van het Kifid, of neem contact op via:


Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 333 8999

 

Vastgoed Hypotheek: Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich voor een tweede beoordeling schriftelijk wenden tot de complaints commission van NIBC Bank N.V..

NIBC Bank N.V.
t.a.v. de Complaints Commission
Carnegieplein 4
2517 KJ Den Haag

Indien de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering op u van toepassing is en het doorlopen van de klachtenprocedure niet tot een voor u aanvaardbaar resultaat heeft geleid of als wij niet binnen acht weken op jouw klacht hebben gereageerd, kunt u er voor kiezen om binnen drie maanden uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid). Via onderstaande link wordt u verwezen naar de website van het Kifid, waar u meer informatie kunt vinden over het Kifid en over welke klachten aan het Kifid kunnen worden voorgelegd: www.kifid.nl

Indien u uw klacht niet wilt of kunt voorleggen aan het Kifid, kunt u ook naar de bevoegde Nederlandse rechter.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht