Inloggen
NIBC 14
Hypotheken 01 jan. 0001, 00:00 CET

Kan ik energie­besparende voorzieningen meefinancieren?

Ja! Bij NIBC kun je energiebesparende voorzieningen meefinancieren tot maximaal 106% van de waarde van de woning met een maximum van EUR 25.000. Uiteraard is dit alleen mogelijk voor de werkelijk gemaakte kosten aan energiebesparende voorzieningen.

Wat betekent dit voor jou als klant?
Stel je kunt op basis van je inkomen maximaal € 250.000,- lenen. Is het huis dat je wilt kopen energie neutraal dan kan het zijn dat je meer kunt lenen dan deze € 250.000,-. Hieronder leggen we het voor je uit.

De gemaakte kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen, mogen tot een bedrag van maximaal € 9.000,- (met een maximum van 106% t.o.v. de marktwaarde) buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de maximale hypotheek.

Dit bedrag mag tevens buiten beschouwing worden gelaten in de berekening van de financieringslast zonder dat sprake is van het treffen van aanvullende energiebesparende voorzieningen, indien:

  • Bij de aankoop van een woning met een geldig energielabel van tenminste (A++) afgegeven voor 1 januari 2015.
  • Een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van maximaal 0,6.
  • Voor nieuwbouw mag er vanaf 1 januari 2015 alleen nog een vergunning worden afgegeven wanneer de EPC 0,4 of minder is.

Jouw droomwoning is hierdoor misschien net wel betaalbaar. Let op: De EUR 9.000 kan alleen buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de maximale hypotheek en niet voor de verruiming van de maximale hypotheek op basis van het onderpand.

Betreft het een lening voor een woning waarvoor een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul is afgegeven, dan mag een bedrag van € 15.000,- buiten beschouwing worden gelaten in het berekenen van de maximale hypotheek.

Een energieneutrale woning (ook bekend als Nul-op-de-Meter-woning) is een woninig met een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt gelijk aan of lager dan nul of een woning waarvan de in- en uitgaande energiestromen voor gebnouw gebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan, of lager zijn dan nul. Er moet tevens sprake zijn van een additionele energieopwinkkingscapaciteit voor gebruikers gebonden energie van ten minste:

3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft; of
2.700 kWh indien het een rijwoning betreft; of
1.780 kWh indien het een appartement betreft.
De kosten voor het treffen van energiebesparende voorzieningen dienen te blijken uit het taxatierapport en een door de aanvrager te overleggen specificatie.

Let op bespreek deze situatie altijd goed door met je financieel adviseur.

Zoeken naar...

Geen resultaten beschikbaar, verfijn je zoekopdracht